top of page

HVAD ER EN HEILPRAKTIKER?

Heilpraktikeren, er en naturmedicinsk behandler, der arbejder med at finde årsagen til sygdom,

som heilpraktiker behandler man årsagen, frem for kun at behandle symptomer.

 

Terapeutisk arbejder heilpraktikeren med at etablere homøostase/balance i kroppen, så den kan helbrede sig selv. Dette gøres ved at tilføre det der mangler (f.eks vitaminer og mineraler) - og ved at fjerne det, der er for meget.

(F.eks affaldsstoffer, stofskifte-restprodukter eller en generel oversyring i bindevæv osv.)


Vores krop har en evne til at helbrede sig selv. Når organismen udsættes for forskellige belastninger, vil utallige mekanismer i kroppen begynde at kompensere for det. 
Når kroppen udsættes for belastninger, der er større, end kroppens systemer er i stand til at regulere sig ud af,

bliver vi syge.

Mangelfuld kost, forurening, negativ stress, misbrug af stimulanser, søvnmangel og for lidt motion,

spiller alt sammen ind og er med til at skabe mulighed for ubehag og sygdom.
Det, man normalt betragter som symptomer på sygdom, ser heilpraktikeren som kroppens logiske og hensigtsmæssige forsøg på at rette op på belastninger.


Heilpraktikkens regulationsterapi understøtter altså kroppens selvregulerende systemer ved bl.a. at eliminere belastninger, stimulere til udrensning og afgiftning samt ved at aktivere immunforsvaret,

så kroppen får de bedste muligheder for at genvinde sin sundhed.

Hvad er en Heilpraktiker ?: About
bottom of page